Dakwah NUsantara

Merupakan Sebuah Media Lembaga PBNU yang bergerak di bidang dakwah untuk mensyi'arkan Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. sebuah portal berita yang mensyi'arkan Dakwah yang Ramah serta menyajikan informasi yang menarik bagi Da'i Seluruh Indonesia dan Dunia.

Nasional

Ngaji Kitab Bidayatul Hidayah Karya Al Imam Al Ghozali 02

Al Ghazali

Kediri, Dakwah NU

قال المؤلف رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ الإمام، العالم العلامة، حجة الاسلام، وبركة الأنام: أبو حامد محمد بن محمد بن الغزالي الطوسى؛ قدس الله روحه، ونور ضريحه – آمين: الحمدلله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه، محمد رسوله وعبده، وعلى آله وصحبه من بعده

Terjemah:
Dengan menyebut dan bertabarruk dengan nama Allah, Ar Rahman, Ar Rahim (aku memulai mengarang kitab ini). As Syaikh al Imam al ‘Alim al ‘Allaamah Hujjah al Islam barokah al Anaam Abu Haamid Muhammad ibn Muhammad ibn al Ghozali at Thusiy semoga Allah mensucikan ruhnya dan menerangi kuburnya. Aamiin.

Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benarnya pujian. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada makhluk Allah yang paling mulia yakni Muhammad utusan dan hamba Allah, keluarga dan sahabat setelahnya.

Catatan:
Pengarang kitab Bidayatul Hidayah adalah al Imam Abu Hamid Al Ghozali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid, Muhammad ibn Muhammad al Ghizaliy at Thusiy.

Beliau lahir di Thus, Khorasan (sekarang Iran) pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah dan meninggal dunia di wilayah yang sama pada tahun 1111 Masehi atau tahun 505 Hijriah pada usia 52–53 tahun.  Dalam bidang akidah beliau adalah Asy’ari (pengikut al Imam Abul Hasan Al Asy’ari), dalam bidang fiqih beliau adalah asy Syafi’i (pengikut Al Imam Muhammad ibn Idris as Syafi’i).

Dalam ilmu Kalam beliau adalah tonggak penguat para ulama Asy’ariyah selain al Imam al Juwaini dan al Imam al Baqilani. Selain ahli Kalam, manthiq dan fiqih beliau juga seorang shufi, yang umat Islam Ahlussunah wal Jama’ah sekarang menisbatkan tashawwuf mereka pada rumusan tashawwuf al Imam al Ghozali.

Kitab-kitab karya beliau antara lain al-Munqidh min al-Dalal, Al-Iqtisad fil-I`tiqad, Al-Maqsad al-Asna fi Sharah Asma’ Allahu al-Husna, Mishkat al-Anwar, Tahafut al-Falasifa , Bidayat al-Hidayah, Ihya’ Ulum al-Din, Minhaj al-‘Abidin, Mizan al-‘Amal, Al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul, Al-Wasit fi al-Mathab dan lainnya.

والله اعلم بالصواب

Oleh : Dr. KH. Asy’ari Masduki, S.HI., MA
Pengasuh Majlis Ta’lim Baitul Iman – PP Syahamah Kediri, Aswaja NU Center Kab Kediri dan Pengurus LDNU Kediri Jawa Timur

adminpbnuku
Spread the love

Comment here